Żyj Miłością serca Jezusa
Poznaj jak bardzo Bóg Cię kocha. Ofiaruj swoją miłość Bogu, a dobroć ludziom wokół siebie.

Wynagradzaj

Uświadom sobie, że grzech znieważa Boga. Naucz się ofiarować najdrobniejsze wyrzeczenia by Mu to wynagrodzić. Praktykuj I piątki miesiąca.
Jednocz się z Jezusem
w Eucharystii

Zrozum jakim darem jest Msza Święta. Uczestnicz w niej regularnie. Adoruj Pana Jezusa w Naświętszym Sakramencie
Głoś Bożą Miłość
Pokazuj innym, że życie w przyjaźni z Bogiem jest SUPER!